Poultry Articles
Vet Articles
Poultry Tips

कमर्सियल लेयर्स तथा लेयर्स प्यारेन्टको लागि फास्ट मोल्टिंग प्रोग्राम

कमर्सियल लेयर्स तथा लेयर्स प्यारेन्टको लागि फास्ट मोल्टिंग प्रोग्राम (Fast Molting Protocal for commercial layers and layer breeder stock) भालेलाई पोथीको बथानबाट छुट्य [...]

Reproduction

पोथी प्रजनन् प्रणाली

पोथी प्रजनन् प्रणाली (Female Reproductive System) गाई, भैसीको उत्पादनशीलता मापन गर्न प्रजनन् प्रणालीको कार्यक्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । एक बर्षमा एउटा गाई [...]

Review Note
Diseases