Mr. Ratna Kumar Badal

Executive Member of NVMIA


Address: Chabahil, Kathmandu, Nepal
Speciality: Veterinary Medicine
Email Address: denjubadal@gmail.com
Telephone No.: 9851183707
Mobile No.: 9851183707


Executive Member of Nepal veterinary Medicine Importers Association (NVMIA) and Vice President of Veterinary Chemist and Druggist Association of Nepal, Bagamati and Director of Badal Vet Distributors Pvt Ltd, Chabahil, Kathmandu, Nepal.

Articles By Author

पशुपन्छी औषधि आयातमा देखिएका समस्या

भाग १ः व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण    नेपालमा भारत वा तेश्रो मूलुकबाट पशुपन्छी औषधि आयात गर्ने उध्देश्यले स्थापित कुनै पनि कम्पनीले कम्तिमा ८ ठाउँमा दर्ता हुनुपर्छ। यो सूचि हेर्दा ...

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)