कमर्सियल लेयर्स तथा लेयर्स प्यारेन्टको लागि फास्ट मोल्टिंग प्रोग्राम

(Fast Molting Protocal for commercial layers and layer breeder stock)


भालेलाई पोथीको बथानबाट छुट्याएर अलग्गै राख्ने र मोल्टिंगमा सहभागी नगराउने

ग्रेडिंग गरेर कमजोर पोथिहरु लाई मोल्टिंग कार्यक्रम अगावै  बथान बाट अलग्गै राख्ने

३ दिन पछि

 जुका विरुद्दको औसधि चलाउने
४ दिन पछि लासोटा भ्याक्सिन दिने
 

वथानबाट लिईएको स्याम्पलको औषत तौल लिन

पहिलो, दोश्रो र तेस्रो दिन

 - पूर्ण प्रकाश दिने (२४ सै घण्टा)

  - पूर्ण दाना (उमेर/अवस्था अनुसार)

- पूर्ण पानि दिने

  - मार्बल गोटी @ ५ ग्राम प्रति पोथी प्रति दिन - टप ड्रेसिङ्ग

चौथो र पाचौँ दिन

- कृत्रिम प्रकाश पूर्णतया बन्द

- सबै दाना हटाउने (दाना पूर्णतया बन्द)

- पूर्ण पानि दिने

- मार्बल गोटी @ ५ ग्राम प्रति पोथी प्रति दिन - टप ड्रेसिङ्ग

६, ७, ८, ९ र १० औँ दिन 

- कृत्रिम प्रकाश पूर्णतया बन्द

- दाना पूर्णतया बन्द

- पूर्ण पानि दिने

- मार्बल गोटी पूर्णतया बन्द

- पानीमा भिटामिन बि-कम्प्लेक्स, मल्टी-भिटामिन  (भिटामिन-ए.डि.इ.सि) र क्याल्सियम

 

वथानबाट लिईएको स्याम्पलको औषत तौल लिने

(तौलमा २५ - ३० % गिरावट आएको हुनुपर्दछ । अन्यथा सो गिरावट नआउँदासम्म माथिको प्रकृया २-३ दिन अझै लम्ब्याउने)

११ देखि २० औं दिन

- कृत्रिम प्रकाश पूर्णतया बन्द

   - ग्रोवर दाना : २७ ग्राम प्रति पोथी प्रति दिन

   - पूर्ण मात्रामा पानि दिने

२१ देखि ३० औं दिन

- कृत्रिम प्रकाश पूर्णतया बन्द

 - ग्रोवर दाना : ५४ ग्राम प्रति पोथी प्रति दिन

- पूर्ण मात्रामा पानि दिने

३१ देखि ४० औं दिन

- कृत्रिम प्रकाश पूर्णतया बन्द

- ग्रोवर दाना : ८१ ग्राम प्रति पोथी प्रति दिन

- पूर्ण मात्रामा पानि दिने

४१ दिनपछि

- कृत्रिम प्रकाश १ घण्टा दिने (त्यसपछि प्रत्येक हप्ता आधा घण्टाको दरले प्रकाश अवधि बढाउदै लैजाने)

- ग्रोवर दाना : १०८ ग्राम प्रति पोथी प्रति दिन (अण्डा देखाउन सुरु गरेपछि लेयर्स दाना दिने)

- पूर्ण मात्रामा पानि दिने                                       

धन्यवाद